Vize Nitro týmu je jasná, být dobrým dnes a lepším zítra

Udržitelnost můžeme definovat jako druh kvality, která neničí životním prostředí, nevyčerpává přírodní zdroje, a tím přispívá k dlouhodobé rovnováze ekosystémů.

Pro všechny v týmu Nitro je životní prostředí, sociální odpovědnost a starost o snowboardovou komunitu prioritou číslo jedna. Zaměřujeme se na kvalitu, abychom prodloužili životnost na maximum. Nevyrábíme nesmyslná kvanta zboží, ale jen to, po čem je poptávka. Při dopravě zboží k vám pečlivě zvažujeme všechny možnosti a volíme tu s nejmenším dopadem, nejmenší energetickou náročností a nejnižší uhlíkovou stopou. Používáme alternativní a udržitelné materiály, kterými nahrazujeme tradiční, založené na fosilních palivech s vysokou uhlíkovou zátěží.

Nitro, to jsou především lidé. My věříme, že každý článek naší společnosti, našich dodavatelů a distributorů si zaslouží rovnocenný a spravedlivý přístup. Chceme, aby i všichni partneři ctili naše základní hodnoty a proto spolupracujeme jen s továrnami, kde jsou lidská práva, adekvátní platové ohodnocení a rovné příležitosti pro každého samozřejmostí.

Věříme, že udržitelnost je něco, co přesahuje produkt a je pro nás vším, sociální odpovědnost není jen nevýznamným bodem na seznamu korporace. Nitro je udržitelnou společností již více než 32 let a i nadále usilujeme o to, být zodpovědným partnerem jak pro dodavatele, zaměstnance, tak pro zákázníky. Připravte se na velké věci a ještě větší očekávejte v naší shreďácké komunitě.

SOCIÁLNÍ ANGAŽOVANOST

Naše decentralizovaná struktura společnosti nenutí zaměstance k dlouhému dojíždění do práce. Mnoho kolegů chodí do kanceláří pěšky, berou kolo nebo pracují z domova. Nitro pěstuje tuto kulturu již od roku 1990.

Věříme, že právě díky férovému přístupu ke každému článku našeho dodavatelského řetězce jsme pořád ve hře po více než 32 let. Stále si ověřujeme, zda i naši partneři sdílí naše základní hodnoty, ctí zásady bezpečnosti práce, přistupují k zaměstancům továren s respektem a odměňují je solidní mzdou. Je pro nás nanejvýš důležité vědomí, že při výrobě našich prken a vybavení jsou dodržována veškerá pravidla fair play.

Při fabrice na snowboardy právě budujeme pohodlnější ubytovnu s novou kuchyní a vším, co budou naši zaměstnanci potřebovat k příjemnému bytí. Mimo to organizujeme pro všechny bez výjimky vícedenní firemní výlety a hradíme veškeré náklady.

SNOWBOARDY

100% neutrální ke klimatu

Ve spolupráci s ClimatePartner  jsme zkoumali množství emisí uvolněných během celého cyklu jednoho snowboardu. Díky této informaci můžeme efektivněji bojovat proti emisím a investovat do účinných kompenzačních projektů, které tak vynulují 100% emisí a my tak můžeme oficiálně brát snowboardy z roku 2021 jako uhlíkově neutrální.

CARBON EMISSIONS GENERATED

For the calculation, the “cradle-to-customer plus waste” approach was used, meaning that the life cycle phases included are the extraction of raw materials and packaging, relevant logistics, manufacturing, delivery to the customer, and the disposal of the product and its packaging.

CARBON FOOTPRINT EQUIVALENTS

Carbon emissions per product unit compared to everyday activities.

CLIMATE NEUTRALITY THROUGH CARBON OFFSET PROJECTS

By supporting internationally recognized carbon offset projects, the generated emissions can be offset and the product can be graded as climate neutral.

Certified Efforts

100% CARBON NEUTRAL

Together with ClimatePartner we are able to use specific and accurate tools and information to measure our carbon footprint in life cycle from production to end life of our snowboards. Our partnership with ClimatePartner allows us to strive to find more effecient ways to improve and reduce our carbon footprint every step of our products lifecycle, and also allows us to offset our current carbon footprint to make our snowboards 100% Carbon Neutral by investing into climate change projects and solutions. Reducing, rethinking, and compensating for CO2 emissions is just the start.

WOOD FROM WELL-MANAGED FORESTS

The wood used in every snowboard is what makes a snowboard a snowboard, the organic flex is something unique and special. We feel it is important that we and everyone else respects the forests and the wood that is being used for the future of snowboard development, but more importantly the future of the planet and our Forests.

Ressource Saving Materials and Production

TOPSHEET FINISHES

We are using water-based inks for over 70% of our board top-sheets and over 30% of our bases. 15% of our bases use no ink.

70% of our boards have topsheets that are either uncoated or finished using a solvent-free lacquer with a Volatile Organic Compound rating of VOC:0.

RECYCLED MATERIALS

Over 85% of our running bases are made using recycled raw material.

RESOURCES

We are heating our presses with water, not with oil or electricity. Our grinding system uses a closed water circuit with integrated filtering systems. This saves energy and resources.

We have started using thinner topsheets than most other Brands, saving raw materials and weight.

We have installed a 700 KW solar power station on our board factory's roof, enough energy to power the factory, offices, and apartments of our factory staff. This solar power project was a goal we set 2 years ago and we are proud to say we have now reached it.


Nitro Bindings are 100% CO₂ reduced and compensated

We at Nitro strongly believe that implementing small initiatives, such as eliminating plastic in our packaging, material choices, built-to-last designs, and now offsetting our climate emissions, can significantly improve our product‘s overall quality and longevity while being kinder to Mother Earth. Our partnership with Climate Partner enables us to assess our carbon footprint, identify areas for improvement and localize our improvement efforts while being able to act instantly by offsetting 100% of the climate emissions created through our bindings life cycle.

VÁZÁNÍ

Iniciativa za minimální odpad

Plastové části vázání jsou z 20 % tvořeny z recyklovaných materiálů
Všechny plastové části jsou vyráběny bezodpadovým procesem vstřikování
Zakázali jsme používání plastových obalů, místo nichž používáme zásadně recyklované krabice z lepenky.

BOTY

Minimalizace ftalátů

Všechny PVC výztuhy bot  neobsahují 6P a splňují mezinárodní normy.
 
Recyklovaná pryž

Vždy, kdy je to technicky možné, volíme při výrobě podrážek recyklovanou pryž.


OBLEČENÍ A DOPLŇKY

Mantrou naší společnosti je férovost pro pracovníky a šetrnost k životnímu prostředí. Spolupracujeme pouze s továrnami, které zaručí zaměstnancům příjemné pracovní podmínky a odpovídající plat.

Jsme si plně vědomi, že výroba oblečení a doplňků nepatří k těm nejvíc eko-friendly odvětvím. Upřednostňujeme proto kvalitu nad kvantitou, dbáme na pečlivé zpracování a usilujeme o dlouhou životnost finálního produktu. Zbytky látek nevyhazujeme, ale používáme v procesu tvorby další kolekce. V nedávné době jsme přesídlili něteré provozy, aby konečná výrobní linka byla blíže primárním zdrojům, a tím se snížily negativní dopady spojené s dálkovou dopravou. Chceme společně se všemi dodavateli, partnery z produkce a obchodníky i nadále zvedat laťku standardů udržitelnosti hodně vysoko.